Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Stella Mudrak-Cegiołka
adiunkt
Zakład Badań Planktonu Morskiego
Instytut Oceanografii
email:
Telefon: +48 58 523 68 44
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [3]
Artykuły z czasopism [13]
materiał niepublikowany - streszczenie [2]
Kalarus Marcin, Maruszak Paweł, Mudrak-Cegiołka Stella, Bielecka Luiza, Renusz Aleksandra, Sobczak Beata: Zmienność czasowo-przestrzenna holozooplanktonu przybrzeżnej strefy Zatoki Gdańskiej w latach 2006-2007, 103-103 s., 2012, XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich 2012, streszczenie
Mudrak-Cegiołka Stella, Kalarus Marcin, Żmijewska Maria Iwona: Zooplankton w ocenie oddziaływania zrzutu oczyszczonych wód ściekowych kolektorem podwodnym z oczyszczalni "Dębogórze" na środowisko Zatoki Puckiej, 141-141 s., 2012, XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich 2012, streszczenie
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.