Switch on EDIT for your profile
.png
Rafał Kubicki,
Institute of History
Faculty of History
Email:
Phone: +48 58 523 21 30

Publications

Authored books [2]
Edited books [3]
Chapters from monography [27]
Kubicki Rafał: Akta rejencji w Gdańsku i Kwidzynie oraz Nadprezydium Prowincji Prusy Zachodnie dotyczące kasat klasztorów przeprowadzonych w pierwszej połowie XIX w. , in: Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) / Oliński Piotr, Rozynkowski Waldemar (eds.), Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, no. 1, 2015, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, ISBN 978-83-87843-34-2, pp. 11-38
Kubicki Rafał: Biskupi a klasztory - na przykładzie funkcjonowania dominikanów w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, in: Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia, no. 7, 2010, Wydawnictwo DiG : Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-7181-624-6, pp. 53-63
Kubicki Rafał: Dominican cloisters in the sacral space of Prussian cities in the Middle Ages, in: Kultūra, ekonomika, visuomenė : sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje : mokslinių straipsnių rinkinys / Ščavinskas Marius (eds.), 2015, Klaipėdos Universiteto, ISBN 978-9955-18-866-7, pp. 57-66
Kubicki Rafał: Działalność zakonów mendykanckich na pograniczu krzyżacko-litewskim do początków XVI w., in: Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIII-XVI w.) / Kołodziejczyk Anna, Kubicki Rafał, Radoch Marek (eds.), 2014, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-938820-0-7, pp. 175-192
Kubicki Rafał: Kasata klasztorów dominikańskich na terenie prowincji Prusy Zachodnie w latach 1818-1835 i jej skutki, in: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, 2, Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego / Derwich Marek (eds.), Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia, no. 8/2, 2014, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, ISBN 978-83-87843-23-6, pp. 375-387
Kubicki Rafał: Miejsce czynszów z młynów w dochodach wybranych klasztorów mniszych na Pomorzu Wschodnim do połowy XVIII w. , in: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej / Derwich Marek (eds.), Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia, no. 9, 2013, Larhcor : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, ISBN 978-83-87843-26-7, pp. 533-546
Kubicki Rafał: Podstawy ekonomiczne funkcjonowania mendykantów w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich do połowy XVI w., in: Inter oeconomiam coelestem et terrenam: mendykanci a zagadnienia ekonomiczne / Długokęcki Wiesław [et al.] (eds.), Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, no. 9, 2011, Wydawnictwo Esprit, ISBN 978-83-61989-43-1, pp. 183-237
Kubicki Rafał: Podstawy gospodarcze utrzymania klasztoru dominikanów w Gdańsku (1227-1835), in: Inter oeconomiam coelestem et terrenam: mendykanci a zagadnienia ekonomiczne / Długokęcki Wiesław [et al.] (eds.), Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, no. 9, 2011, Wydawnictwo Esprit, ISBN 978-83-61989-43-1, pp. 303-332
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.