Włącz edycję swojego profilu
.png
dr. hab. Mariusz Kistowski
profesor nadzwyczajny
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
Instytut Geografii
email:
Telefon: +48 58 523 65 52
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [6]
Kistowski Mariusz, Kowalczyk Joanna: Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 247, 2011, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISBN 978-83-89693-48-8, 165 s.
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [23]
Kistowski Mariusz: Kompletność danych Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce w latach 2000-2009, w: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego : funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, Biblioteka Monitoringu Środowiska, nr 29, 2012, Stacja Geoekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-936530-0-3, ss. 153-174
Kistowski Mariusz: Korytarze ekologiczne w ocenach oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego szczebla krajowego i regionalnego, w: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce : materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r., 2009, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-929140-0-6, ss. 233-240
Kistowski Mariusz: Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce w latach 1992-2010 przy wsparciu środków Fundacji EkoFundusz w świetle międzynarodowych priorytetów ochrony przyrody, w: Cywilizacja a środowisko - wyzwania i dylematy, 2012, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ISBN 978-83-63245-88-7, ss. 179-202
Kistowski Mariusz, Szydłowski Jerzy: Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej terenów młodoglacjalnych i nadmorskich Pomorza w świetle dotychczasowej ewolucji poglądów i wykonanych podziałów, w: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski / Kistowski Mariusz, Myga-Piątek Urszula, Solon Jerzy (red.), Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk , nr 266, 2018, ISBN 978-83-61590-89-7, ss. 43-66
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.