Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Ewa Szymczak
adiunkt
Zakład Geologii Morza
Instytut Oceanografii
email:
Telefon: +48 58 523 68 21
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [16]
Szymczak Ewa, Burska Dorota, Pryputniewicz-Flis Dorota: Charakterystyka rozkładu wielkości cząstek in situ w wodach Zalewu Wiślanego, w: Geoekosystem wybrzeży morskich, 3, monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji : praca zbiorowa / Kostrzewski Andrzej, Winowski Marcin (red.), 2017, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, ISBN 978-83-932529-9-2, ss. 173-176
Szymczak Ewa, Piekarek-Jankowska Halina: Dopływ i sedymentacja rumowiska Redy w Zalewie Puckim, w: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych / Kostrzewski Andrzej, Paluszkiewicz Renata (red.), Geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, vol. 5, nr 88, 2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2097-8, ss. 553-568
Szymczak Ewa: Litodynamika osadów korytowych ujściowego odcinka Piaśnicy, w: Geoekosystem wybrzeży morskich, 3, monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji : praca zbiorowa / Kostrzewski Andrzej, Winowski Marcin (red.), 2017, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, ISBN 978-83-932529-9-2, ss. 167-172
Szymczak Ewa, Zarzycki Tomasz: Weryfikacja efektów kształcenia w amerykańskim modelu kształcenia na przykładzie University of Houston-Downtown (UHD), w: Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych / Bolałek Jerzy, Szymczak Ewa, Sadoń-Osowiecka Teresa (red.), 2015, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-31-5, ss. 251-268
Artykuły z czasopism [7]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.