Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Dagmara Jacewicz
profesor nadzwyczajny
Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
email:
Telefon: +48 58 523 50 60
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [27]
Drzeżdżon Joanna, Piotrowska Agnieszka, Jacewicz Dagmara [i in.]: Trwałość kinetyczna i termodynamiczna wybranych związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych - potencjalnych mimetyków dysmutazy ponadtlenkowej, w: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (red.), vol. 36, 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-3155-4, ss. 285-293
Piotrowska Agnieszka, Drzeżdżon Joanna, Jacewicz Dagmara [i in.]: Właściwości antyoksydacyjne polikarboksylanowych związków kompleksowych jako potencjalnych mimetyków dysmutazy ponadtlenkowej, w: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (red.), vol. 36, 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-3155-4, ss. 295-303
Piotrowska-Kirschling Agnieszka, Drzeżdżon Joanna, Chmurzyński Lech [i in.]: Kinetyka reakcji akwatacji wybranych związków kompleksowych chromu(III), niklu(II) i kobaltu(II), w: Na pograniczu chemii i biologii / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (red.), vol. 38, 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-3432-6, ss. 55-65
Pranczk Joanna, Jacewicz Dagmara, Wyrzykowski Dariusz [i in.]: Badania właściwości cytoprotekcyjnych związków kompleksowych: wybrane metody chemiczne i biologiczne, w: Na pograniczu chemii i biologii, t. 33 / Koroniak Henryk, Barciszewski Jan (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2803-5, ss. 43-52
Wyrzykowski Dariusz, Jacewicz Dagmara, Sobolewska Natalia [i in.]: Badania kinetyczne reakcji akwatacji [Co(oda)(H2O)2] H2O katalizowanej jonami Fe(III), w: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / Hubicki Zbigniew (red.), 2012, Wydawnictwo Uniwersyteru Marii Curie-SKłodowskiej, ISBN 978-83-7784-086-3, ss. 487-490
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.