Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Joanna Fryca-Knop
adiunkt
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
Wydział Ekonomiczny
email:
Telefon: +48 58 523 12 28
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [5]
Fryca-Knop Joanna, Szałucki Krzysztof: Badania pracy w kształtowaniu efektywności finansowej przedsiębiorstw, w: Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw: publikacja dedykowana pamięci profesora Mirosława Krajewskiego / Szałucki Krzysztof (red.), 2017, ISBN 978-83-7865-502-2, ss. 67-84
Fryca-Knop Joanna, Szymanowska Beata: Wpływ endogenicznych czynników innowacyjności na zachowania rynkowe podmiotów sektora usług portowych, w: Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej / Majecka Beata, Jarocka Małgorzata (red.), 2015, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, ISBN 978-83-61161-01-1, ss. 170-189
Artykuły z czasopism [11]
Materiały konferencyjne [6]
Fryca Joanna: Stymulowanie rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach - uwarunkowania behawioralne, w: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : IX Kongres Ekonomistów Polskich : streszczenia referatów : płyta CD z referatami, 2013, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zarząd Krajowy, ISBN 978-83-88700-71-2, ss. 49, 1-12 CD
Fryca-Knop Joanna, Majecka Beata, Suchanek Michał [i in.]: Analysis of attitude differences of professional drivers in light of occupational change intention, w: Challenges of urban mobility, transport companies and systems: 2018 TranSopot Conference / Suchanek Michał (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, ISBN 978-3-030-17742-3, ss. 233-245, DOI:10.1007/978-3-030-17743-0_20
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.