Switch on EDIT for your profile

Publications

Papers from journals [12]
report - poster [2]
Banasiuk Rafał, Krychowiak Marta, Matuszewska Marta, Narajczyk Magdalena, Królicka Aleksandra: Zielona synteza nanocząstek srebra o aktywności przeciwdrobnoustrojowej z wykorzystaniem ekstraktu z Drosera capensis var. alba, 2015, XIV Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin, poster
Ogryzek Małgorzata, Chylewska Agnieszka, Królicka Aleksandra, Banasiuk Rafał, Turecka Katarzyna, Lesiak Dorota, Nidzworski Dawid, Makowski Mariusz: Analiza fizykochemiczna kompleksów Ru(III) z wybranymi analogami PZA wykorzystywanych w badaniach mikrobiologicznych, 2016, VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych 2016, poster
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.