Switch on EDIT for your profile
.png
Zbigniew Opacki,
Institute of History
Faculty of History
Phone: +48 58 523 21 79

Publications

Edited books
Chapters from monography [27]
Opacki Zbigniew: Między nauką a polityką. Wpływ zaangażowania politycznego Romana Wapińskiego na twórczość naukową, in: Rok 1914 : jaka Polska, jaki świat? : w kręgu zainteresowań badawczych profesora Romana Wapińskiego / Sakowicz-Tebinka Iwona (eds.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-412-4, pp. 47-60
Opacki Zbigniew: Profesor Adam Wrzosek i jego związki z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie, in: Kaszubi - Pomorze - Gdańsk : w kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość : księga jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin / Obracht-Prondzyński Cezary, Rembalski Tomasz, Lewalski Krzysztof (eds.), 2016, Instytut Kaszubski : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-63368-81-4, pp. 584-595
Opacki Zbigniew: Relacje Tadeusza Zielińskiego z rosyjskimi uczonymi w Petersburgu w świetle jego Autobiografii, in: Studia z dziejów Europy Wschodniej : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin, Poznańskie Studia Wschodoznawcze, no. 9, 2010, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ISBN 978-83-7654-011-5, pp. 237-253
Opacki Zbigniew: Stanisław Kościałkowski na tle akademickiego pejzażu Uniwersytetu Stefana Datorego w Wilnie, in: Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony / Dąbrowska Małgorzata (eds.), 2016, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-8098-071-6, pp. 40-60
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.