Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Anna Chęćka-Gotkowicz
profesor nadzwyczajny
Zakład Estetyki i Filozofii Kultury
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
email:
Telefon: +48 58 523 45 22
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [12]
Chęćka-Gotkowicz Anna: Słuchanie "afektywne" jako strategia interpretacyjna. Współczesna estetyka filozoficzna wobec problemu rozumienia muzyki, w: Kultura afektu - afekty w kulturze : humanistyka po zwrocie afektywnym / Nycz Ryszard, Łebkowska Anna, Dauksza Agnieszka (red.), Nowa Humanistyka, nr 19, 2015, Instytut Badań Literackich PAN - Wydawnictwo, ISBN 978-83-64703-31-7, ss. 611-624
Artykuły z czasopism [32]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.