Switch on EDIT for your profile

Publications

Edited books [2]
Malinowski Jerzy, Gavrash Irina, Mizerniuk-Rotkiewicz Natalia (eds.): Polska - Rosja: sztuka i historia: sztuka polska, sztuka rosyjska, polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX wieku, Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, no. 1, 2013, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : Wydawnictwo Tako, ISBN 978-83-62737-44-4, 469 p.
Malinowski Jerzy, Gavrash Irina, Krasnopolska-Wesner Zofia (eds.): Polska - Rosja : sztuka i historia : sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku, Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, no. 2, 2014, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : Wydawnictwo Tako, ISBN 978-83-62737-43-7, 543 p.
Chapters from monography
Chapters from bookseries
Gavrash Irina: Ekspozycja polska na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Krajów Socjalistycznych w byłym Maneżu w Moskwie w 1958/1959, in: Polska - Rosja : sztuka i historia : sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku / Malinowski Jerzy, Gavrash Irina, Krasnopolska-Wesner Zofia (eds.), Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe, no. 2, 2014, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : Wydawnictwo Tako, ISBN 978-83-62737-43-7, pp. 437-443
Papers from journals [2]
Conference materials
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.