Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Aleksandra Lewandowska-Walter
adiunkt
Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia
Instytut Psychologii
email:
Telefon: +48 58 523 43 65
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [5]
Jagiełło-Rusiłowski Adam, Korczyńska-Partyka Dobrosława , Lewandowska-Walter Aleksandra, Ludyga Olga, Rutka Michalina, Sztolpa Monika, Traczyk Ryszard Jacek, Wielewska-Baka Martyna , Witkowska Marta, Woźniak-Krawczyk Beata: Przestrzeń relacji, przestrzeń zadania: podręcznik, Feniks, nr 1 i 2, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-350-9, 99 s.
Książki redagowane [3]
Rozdziały z monografii [25]
Kalita Lech, Lewandowska-Walter Aleksandra, Bachórz Aleksandra [i in.]: Świat wewnętrzny adolescenta w rodzinie alkoholowej : raport z badań, w: Adolescencja : wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutycznef / Radziwiłłowicz Wioletta, Jarmołowska Anna (red.), Biblioteka Psychoterapii Polskiej, 2015, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, ISBN 978-83-86826-03-2, ss. 117-133
Karasiewicz Karol, Lewandowska-Walter Aleksandra, Godlewska-Werner Dorota [i in.]: Równowaga praca-dom według Polaków : prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB, w: Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości : perspektywa psychologiczna, 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, ISBN 978-83-7780-539-8, ss. 38-63
Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra: Jak dzieci widzą świat dorosłych - dziecięce koncepcje rzeczywistości, w: Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce : z cyklu: Dziecko a tematy trudne / Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra, Wasilewska Anna (red.), 2016, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-111-4, ss. 13-24
Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra, Wasilewska Anna: Koncepcje dziecięce - komentarz metodologiczny, w: Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce : z cyklu: Dziecko a tematy trudne / Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra, Wasilewska Anna (red.), 2016, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-111-4, ss. 39-47
Kaźmierczak Maria, Błażek Magdalena, Lewandowska-Walter Aleksandra [i in.]: Realizowanie roli rodzicielskiej przez ojca w kontekście jego aktywności zawodowej na tle dynamiki zmian w rodzinie, w: Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / Janicka Iwona, Znajmiecka-Sikora Marta (red.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7969-295-8, ss. 87-104
Lewandowska-Walter Aleksandra, Kosakowska-Berezecka Natasza: Czym jest szczęście? Jakość w perspektywie rozwojowej, w: Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce : z cyklu: Dziecko a tematy trudne / Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra, Wasilewska Anna (red.), 2016, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-111-4, ss. 87-101
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.