Switch on EDIT for your profile
.png
Aleksandra Lewandowska-Walter,
Division of Research on Family and Quality of Life
Institute of Psychology
Email:
Phone: +48 58 523 43 65

Publications

Authored books [5]
Jagiełło-Rusiłowski Adam, Korczyńska-Partyka Dobrosława , Lewandowska-Walter Aleksandra, Ludyga Olga, Rutka Michalina, Sztolpa Monika, Traczyk Ryszard Jacek, Wielewska-Baka Martyna , Witkowska Marta, Woźniak-Krawczyk Beata: Przestrzeń relacji, przestrzeń zadania: podręcznik, Feniks, no. 1 i 2, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-350-9, 99 p.
Edited books [3]
Chapters from monography [25]
Kalita Lech, Lewandowska-Walter Aleksandra, Bachórz Aleksandra [et al.]: Świat wewnętrzny adolescenta w rodzinie alkoholowej : raport z badań, in: Adolescencja : wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutycznef / Radziwiłłowicz Wioletta, Jarmołowska Anna (eds.), Biblioteka Psychoterapii Polskiej, 2015, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, ISBN 978-83-86826-03-2, pp. 117-133
Karasiewicz Karol, Lewandowska-Walter Aleksandra, Godlewska-Werner Dorota [et al.]: Równowaga praca-dom według Polaków : prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB, in: Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości : perspektywa psychologiczna, 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, ISBN 978-83-7780-539-8, pp. 38-63
Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra: Jak dzieci widzą świat dorosłych - dziecięce koncepcje rzeczywistości, in: Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce : z cyklu: Dziecko a tematy trudne / Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra, Wasilewska Anna (eds.), 2016, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-111-4, pp. 13-24
Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra, Wasilewska Anna: Koncepcje dziecięce - komentarz metodologiczny, in: Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce : z cyklu: Dziecko a tematy trudne / Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra, Wasilewska Anna (eds.), 2016, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-111-4, pp. 39-47
Kaźmierczak Maria, Błażek Magdalena, Lewandowska-Walter Aleksandra [et al.]: Realizowanie roli rodzicielskiej przez ojca w kontekście jego aktywności zawodowej na tle dynamiki zmian w rodzinie, in: Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / Janicka Iwona, Znajmiecka-Sikora Marta (eds.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7969-295-8, pp. 87-104
Lewandowska-Walter Aleksandra, Kosakowska-Berezecka Natasza: Czym jest szczęście? Jakość w perspektywie rozwojowej, in: Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce : z cyklu: Dziecko a tematy trudne / Karczmarzyk Małgorzata, Lewandowska-Walter Aleksandra, Wasilewska Anna (eds.), 2016, Harmonia Universalis, ISBN 978-83-7744-111-4, pp. 87-101
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.