Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Magdalena Gajewska
adiunkt
Zakład Socjologii Życia Codziennego
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
email:
Telefon: +48 58 523 45 43
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [5]
Rozdziały z monografii [12]
Janaszczyk Agata, Sobczak Krzysztof, Gajewska Magdalena [i in.]: Główne pojęcia konstytuujące perspektywę filozoficzno-społeczną w naukach o zdrowiu, w: Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu, cz. 1, Filozoficzne i społeczne aspekty nauk o zdrowiu, vol. cz. 1, 2012, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, ISBN 978-83-9336651-6-, ss. 12-67
Artykuły z czasopism [7]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.