Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Magdalena Szmytkowska
adiunkt
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Instytut Geografii
email:
Telefon: +48 58 523 65 72
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [3]
Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [12]
Murzyn-Kupisz Monika, Szmytkowska Magdalena: Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta, w: Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, cz. 1, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, nr 25, 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7525-798-4, ss. 199-219
Nowicka Klaudia, Szmytkowska Magdalena: Cultural tourism as a factor of regional development. Example of the Hel Peninsula, w: Regions and their socio-economic growth / Mądry Cezary (red.), Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-63400-85-9, ss. 125-136
Szmytkowska Magdalena: Miasta w mieście czy monofunkcyjne dzielnice rezydencjonalne? Współczesne zespoły mieszkaniowe na przykładzie Gdyni Zachód, w: Miasto nie-miasto: refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie / Michałowski Lesław, Rancew-Sikora Dorota, Bachórz Agata (red.), 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-758-9, ss. 104-120
Szmytkowska Magdalena: Po-rydzyńska geografia: gdzie jest i dokąd zmierza, w: Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie: ocena krytyczna / Maik Wiesław, Rembowska Krystyna, Suliborski Andrzej (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, nr 8, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7969-338-2, ss. 205-217
Rozdziały z serii książkowych
Sagan Iwona, Szmytkowska Magdalena, Masik Grzegorz: Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni, w: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość -Edukacja, nr 5, 2009, Wydawnictwo Nowa Era : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, ISBN 978-83-7409-844-1, ss. 228-243
Artykuły z czasopism [14]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.