Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Tarzycjusz Buliński
adiunkt
Instytut Archeologii i Etnologii
Wydział Historyczny
email:
Telefon: +48 58 523 37 10
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [10]
Buliński Tarzycjusz, Linda-Grycza Katarzyna: Badania dziedzictwa kulturowego Ukraińców na Pomorzu - uwagi wstępne, w: Wielokulturowe Pomorze : Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu / Paprot Aleksandra, Linda-Grycza Katarzyna, Buliński Tarzycjusz (red.), 2016, Stowarzyszenie "Kochamy Żuławy", ISBN 978-83-946703-0-6, ss. 9-15
Buliński Tarzycjusz: Kapliczki i krzyże przydrożne - świat przeżywany, w: Okienka Matki Boskiej : mała architektura sakralna powiatu poznańskiego : inwentaryzacja i opis krzyży, kapliczek przydrożnych i przydomowych oraz elementów architektonicznych budynków mieszkalnych związanych z kultem religijnym na obszarach powiatu poznańskiego / Szymańska Magdalena, Szramkowska-Strugała Magdalena, 2015, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela , ISBN 978-83-942517-0-3, ss. 3-3
Buliński Tarzycjusz, Linda-Grycza Katarzyna, Walukiewicz Piotr: Od pasywnej wielokulturowości do aktywnego multikulturalizmu. Propozycje edukacyjne, w: Wielokulturowe Pomorze : Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu / Paprot Aleksandra, Linda-Grycza Katarzyna, Buliński Tarzycjusz (red.), 2016, Stowarzyszenie "Kochamy Żuławy", ISBN 978-83-946703-0-6, ss. 161-175
Artykuły z czasopism [13]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.