Switch on EDIT for your profile
.png
Ewa Malinowska,
Quality and Environmental Management Unit
Department of Business Economics
Email:
Phone: +48 58 523 11 34

Publications

Authored books [2]
Chapters from monography [21]
Malinowska Ewa: Determinanty jakości usług żywieniowych, in: Selected determinants of food products quality / Żuchowski Jerzy, Zieliński Ryszard (eds.), 2014, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, ISBN 978-83-7789-291-6, pp. 18-29
Malinowska Ewa, Szymańska-Brałkowska Małgorzata: Determinanty oceny jakości kształcenia, in: Związki pomiędzy jakością i logistyką w społeczeństwie sieciowym / Skrzypek Elżbieta (eds.), 2016, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-62785-14-8, pp. 177-188
Malinowska Ewa: Ekologiczne uwarunkowania utrzymania systemu bezpieczeństwa żywności i żywienia w placówkach żywienia zbiorowego, in: Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym : praca zbiorowa, 2009, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, ISBN 978-83-88579-37-0, pp. 210-215
Malinowska Ewa: Wykorzystanie metody CSI do określenia poziomu jakości na przykładzie usług gastronomicznych, in: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym / Kunasz Marek, Mazur-Wierzbicka Ewa (eds.), Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce, no. 3, 2016, Volumina.pl Daniel Krzanowski, ISBN 978-83-7867-348-4, pp. 127-137
Malinowska Ewa, Szymańska-Brałkowska Małgorzata: Zarządzanie środowiskowe jako droga do doskonalenia działalności proekologicznej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw ze Szwecji, in: Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym, 2011, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, ISBN 978-83-7348-396-5, pp. 27-41
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.