Switch on EDIT for your profile
.png
Bogdan Chrzanowski,
Division of Security Studies
Institute of Political Sciences
Email:
Phone: +48 58 523 41 48

Publications

Authored books [2]
Edited books
Chrzanowski Bogdan (eds.): Polska 1939-1945 : obszary inkorporowane do Rzeszy, Generalne Gubernatorstwo oraz ziemie wcielone do Związku Radzieckiego : podobieństwa i różnice : materiały XXII sesji naukowej w Toruniu w dniu 7 listopada 2012 roku, Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu, no. 67, 2014, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, ISBN 978-83-88693-42-7, 121 p.
Chapters from monography [26]
Chrzanowski Bogdan: Bronisław Pietkiewicz (1905-1979), in: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny, t. 4, Słowniki - Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, no. 5, 2010, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-234-2, pp. 464-465
Chrzanowski Bogdan: Co wiedziano o Selbstschutzu podczas okupacji?, in: Zapomniani kaci Hitlera : Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940 : wybrane zagadnienia / Mazanowska Izabela, Ceran Tomasz Sylwiusz (eds.), Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN, no. 54, 2016, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-952-5, pp. 274-281
Chrzanowski Bogdan: Dotychczasowe próby ustalenia strat na terenie Pomorza Gdańskiego w latach II wojny światowej, in: Wokół strat ludności pomorskiej w latach (1939-1945) : materiały z XVII sesji naukowej w Toruniu w dniu 21 listopada 2007 roku, Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu, no. 54, 2009, Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek", ISBN 978-83-88693-20-5, pp. 173-181
Chrzanowski Bogdan: Działania operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy wobec pracowników Bydgoskiej Ekspozytury Wewnętrznej nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (kryptonim "Targowica"), w świetle zachowanych dokumentów, in: Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej : materiały, 2011, Wydawnictwo Avalon T. Janowski, ISBN 978-83-7730-013-8, pp. 399-409
Chrzanowski Bogdan: Edward Marcin Kemnitz (1907-2002), in: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny, t. 4, Słowniki - Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, no. 5, 2010, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-234-2, pp. 253-256
Chrzanowski Bogdan: Ekspozytura "Zachód" Wywiadu Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i Narodowych Sił Zbrojnych na Pomorzu w latach 1935-1945, in: Wywiadowcza i kontrwywiadowcza działalność podziemia narodowego przeciwko Niemcom i komunistom w latach 1940-1945 / Muszyński Wojciech Jerzy (eds.), 2019, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pp. 42-62
Chrzanowski Bogdan: Mieczysław Dukalski (1910-1998), in: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny, t. 4, Słowniki - Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, no. 5, 2010, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-234-2, pp. 125-129
Chrzanowski Bogdan: Obóz Stutthof i obóz w Działdowie w świetle wydawnictw podziemnych z lat 1940-1944, in: System obozów niemieckich na Pomorzu Gdańskim i terenach sąsiednich (1939-1945), Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu, no. 56, 2010, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, ISBN 978-83-88693-23-6, pp. 31-43
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.