Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Kazimierz Puchowski
profesor nadzwyczajny
Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania
Instytut Pedagogiki
email:
Telefon: +48 58 523 42 66
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Ausz Mariusz, Puchowski Kazimierz: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794: szkoły w Wydziale Pijarskim, Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela - koncepcje, do świadczenia i inspiracje, 2018, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-7545-846-6, [978-83-7545-855-8], 325 s.
Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [16]
Puchowski Kazimierz: European standards and local determinants in education of the social elites in Noble Colleges in the Commonwealth of Poland and Lithuania, w: European ideas in the works of famous educationalists: internationalization, globalization and their impact on education / Kucha Ryszard, Cudak Henryk (red.), Studia i Monografie - Społeczna Akademia Nauk, nr 41, 2013, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, ISBN 978-83-62916-61-0, ss. 457-474
Puchowski Kazimierz: Europejski rodowód konwiktu szlacheckiego w Kaliszu, w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji : księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Głowacka-Sobiech Edyta, Kabacińska-Łuczak Katarzyna (red.), 2017, ISBN 978-83-232-3217-9, ss. 289-309
Puchowski Kazimierz: Kształcenie Karola i Jana Wolffów w Collegium Nobilium Societatis Jesu w Wilnie, w: Pamięć wieków kształtuje potomność : księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, 2010, Wydaw. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", ISBN 978-83-7614-049-0, ss. 445-456
Puchowski Kazimierz: Kształtowanie wizerunku Anglii i Anglików w elitarnych szkołach Rzeczypospolitej w XVIII wieku : rekonesans, w: Europejski wiek osiemnasty: uniwersalizm myśli, różnorodność dróg: studia i materiały / Dębowski Marek, Grześkowiak-Krwawicz Anna, Zwierzykowski Michał (red.), 2013, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", ISBN 978-83-61033-66-0, ss. 175-184
Puchowski Kazimierz: Pietas w kolegiach szlacheckich Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby oświecenia, w: Wiek XVIII - między tradycją a oświeceniową współczesnością : hermeneutyka wartości religijnych / Kuczera-Chachulska Bernadetta, Chachulski Tomasz, Snopek Jerzy (red.), Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, nr 12, 2017, ISBN 978-83-235-3083-1, ss. 156-192
Puchowski Kazimierz, Żerko Józef: Profesor Lech Marian Mokrzecki - badacz dziejów nauki, kultury i oświaty, w: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku - ciągłość i zmiana : zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin / Grzybowski Romuald [i in.] (red.), Szkoła, Państwo, Społeczeństwo, nr 6, 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8019-199-0, ss. 17-27
Puchowski Kazimierz: Teatr jezuicki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Clio w edukacji obywatela, w: Świat teatru - świat wartości : wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w : księga zbiorowa / Okoń Jan (red.), Biblioteka Tradycji, nr 152, 2017, Collegium Columbinum, ISBN 978-83-7624-173-9, ss. 105-131
Puchowski Kazimierz: Žinios apie Italiją ir jos gyventojus Vilniaus jėzuitų Kilmingųjų kolegijoje (Collegium Nobilium), w: Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai : mokslinių straipsnių rinkinys / Mitrulevičiūtė Daiva (red.), Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių Rūmų Studijos, nr 28, 2016, Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų Rūmai, ISBN 978-609-8061-46-8, ss. 327-337
Artykuły z czasopism [7]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.