Switch on EDIT for your profile
.png
Kazimierz Puchowski,
Division of the History of Science and Education
Institute of Education
Email:
Phone: +48 58 523 42 66

Publications

Authored books
Ausz Mariusz, Puchowski Kazimierz: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794: szkoły w Wydziale Pijarskim, Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela - koncepcje, do świadczenia i inspiracje, 2018, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-7545-846-6, [978-83-7545-855-8], 325 p.
Edited books [2]
Chapters from monography [16]
Puchowski Kazimierz: European standards and local determinants in education of the social elites in Noble Colleges in the Commonwealth of Poland and Lithuania, in: European ideas in the works of famous educationalists: internationalization, globalization and their impact on education / Kucha Ryszard, Cudak Henryk (eds.), Studia i Monografie - Społeczna Akademia Nauk, no. 41, 2013, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, ISBN 978-83-62916-61-0, pp. 457-474
Puchowski Kazimierz: Europejski rodowód konwiktu szlacheckiego w Kaliszu, in: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji : księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Głowacka-Sobiech Edyta, Kabacińska-Łuczak Katarzyna (eds.), 2017, ISBN 978-83-232-3217-9, pp. 289-309
Puchowski Kazimierz: Kształcenie Karola i Jana Wolffów w Collegium Nobilium Societatis Jesu w Wilnie, in: Pamięć wieków kształtuje potomność : księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, 2010, Wydaw. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", ISBN 978-83-7614-049-0, pp. 445-456
Puchowski Kazimierz: Kształtowanie wizerunku Anglii i Anglików w elitarnych szkołach Rzeczypospolitej w XVIII wieku : rekonesans, in: Europejski wiek osiemnasty: uniwersalizm myśli, różnorodność dróg: studia i materiały / Dębowski Marek, Grześkowiak-Krwawicz Anna, Zwierzykowski Michał (eds.), 2013, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", ISBN 978-83-61033-66-0, pp. 175-184
Puchowski Kazimierz: Pietas w kolegiach szlacheckich Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby oświecenia, in: Wiek XVIII - między tradycją a oświeceniową współczesnością : hermeneutyka wartości religijnych / Kuczera-Chachulska Bernadetta, Chachulski Tomasz, Snopek Jerzy (eds.), Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, no. 12, 2017, ISBN 978-83-235-3083-1, pp. 156-192
Puchowski Kazimierz, Żerko Józef: Profesor Lech Marian Mokrzecki - badacz dziejów nauki, kultury i oświaty, in: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku - ciągłość i zmiana : zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin / Grzybowski Romuald [et al.] (eds.), Szkoła, Państwo, Społeczeństwo, no. 6, 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8019-199-0, pp. 17-27
Puchowski Kazimierz: Teatr jezuicki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Clio w edukacji obywatela, in: Świat teatru - świat wartości : wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w : księga zbiorowa / Okoń Jan (eds.), Biblioteka Tradycji, no. 152, 2017, Collegium Columbinum, ISBN 978-83-7624-173-9, pp. 105-131
Puchowski Kazimierz: Žinios apie Italiją ir jos gyventojus Vilniaus jėzuitų Kilmingųjų kolegijoje (Collegium Nobilium), in: Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai : mokslinių straipsnių rinkinys / Mitrulevičiūtė Daiva (eds.), Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių Rūmų Studijos, no. 28, 2016, Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų Rūmai, ISBN 978-609-8061-46-8, pp. 327-337
Papers from journals [7]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.