Switch on EDIT for your profile

Publications

Papers from journals [6]
report - paper presented [4]
Strumińska-Parulska Dagmara, Szymańska Karolina, Skwarzec Bogdan, Falandysz Jerzy: Izotopy polonu 210Po, ołowiu 210Pb i uranu 234U, 238U w grzybach Polski Północnej, 2017, I Konferencja "Fizykochemia granic faz - metody instrumentalne" 2017, paper presented
Szymańska Karolina, Strumińska-Parulska Dagmara, Skwarzec Bogdan: Naturalne izotopy promieniotwórcze w grzybach jadalnych Polski Północnej, 2016, I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska 2016, paper presented
Szymańska Karolina, Strumińska-Parulska Dagmara, Skwarzec Bogdan, Falandysz Jerzy: Polon 210Po i ołów 210Pb w grzybach jadalnych z terenów Polski Północnej, 2016, VII Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej 2016, paper presented
Szymańska Karolina, Strumińska-Parulska Dagmara, Krasińska Grażyna, Skwarzec Bogdan, Falandysz Jerzy: Polonium 210Po and radiolead 210Pb in edible mushrooms collected in northern Poland, 2016, II International Conference on Radioecological Concentration Processes (50 years later) 2016, paper presented
report - poster [21]
Falandysz Jerzy, Szymańska Karolina, Strumińska-Parulska Dagmara: Polon 210Po oraz ołów 210Pb w grzybach z rodzaju koźlarz Leccinum z północnej i centralnej części Polski, 2019, VII Konferencja Chemometria i Metrologia w Analityce 2019, poster
Falandysz Jerzy, Szymańska Karolina, Strumińska-Parulska Dagmara: Uran 234U, 238U w grzybach z rodzaju koźlarz Leccinum z północnej i centralnej części Polski, 2019, VII Konferencja Chemometria i Metrologia w Analityce 2019, poster
Strumińska-Parulska Dagmara, Szymańska Karolina, Skwarzec Bogdan, Falandysz Jerzy: Nagromadzanie uranu 234U i 238U w koźlarzu grabowym z Polski Północnej, 2016, VII Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej 2016, poster
Strumińska-Parulska Dagmara, Szymańska Karolina, Skwarzec Bogdan, Falandysz Jerzy: Polon 210Po, ołów 210Pb oraz uran 234U, 238U w grzybach z rodzaju koźlarz Leccinum z Polski Północnej, 2018, XII Konferencja "Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju" 2018, poster
Strumińska-Parulska Dagmara, Szymańska Karolina, Skwarzec Bogdan: Polon 210Po i ołów 210Pb w suplementach wapnia i magnezu, 2016, VII Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej 2016, poster
Strumińska-Parulska Dagmara, Szymańska Karolina, Skwarzec Bogdan: Polon 210Po i ołów 210Pb w suplementach wapnia i magnezu, 2016, XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków" 2016, poster
Strumińska-Parulska Dagmara, Szymańska Karolina, Skwarzec Bogdan, Falandysz Jerzy: Polonium 210Po, radiolead 210Pb and uranium 234U, 238U in mushrooms from Northern Poland, 2017, 4th International Conference on Environmental Radioactivity 2017, poster
Strumińska-Parulska Dagmara, Szymańska Karolina, Skwarzec Bogdan: Polonium 210Po in calcium supplements, 2015, Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research 2015, poster
Strumińska-Parulska Dagmara, Szymańska Karolina, Krasińska Grażyna, Falandysz Jerzy, Skwarzec Bogdan: Polon w grzybach Polski północnej, 2015, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania" 2015, poster
Szymańska Karolina, Strumińska-Parulska Dagmara, Skwarzec Bogdan, Falandysz Jerzy: Ołów 210Pb w grzybach zebranych z terenów Polski Północnej, 2016, XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków" 2016, poster
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.