Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Maria Kaźmierczak
profesor nadzwyczajny
Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia
Instytut Psychologii
email:
Telefon: +48 58 523 43 82
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Rozdziały z monografii [22]
Kaźmierczak Maria, Jagiełło-Rusiłowski Adam: Can drama work analogically to the family in supporting resilience? , w: The strength of european diversity for building children‘s resilience through play and drama: a collection of articles from the EU Erasmus Plus ARTPAD project 2015-2018 / Russell Wendy, Schuur Kees (red.), 2018, ISBN 978-1-86174-256-8, ss. 106-112
Kaźmierczak Maria, Budnik Dagmara: Cechy osobowościowo-temperamentalne a aktywność społeczna młodzieży, w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania / Plopa Mieczysław (red.), vol. 3, 2009, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej : Oficyna Wydawnicza "Impuls", ISBN 978-83-89113-33-3, ss. 425-434
Kaźmierczak Maria, Kosakowska Natasza: Jakość życia Polek oraz ich oczekiwania wobec mężczyzn, czyli Mars i Wenus w opozycji, w: Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna / Plopa Mieczysław, Błażek Magdalena (red.), 2008, Oficyna Wydawnicza "Impuls": Uniwersytet Gdański, ISBN 978-83-7326-521-9, ss. 201-207
Kaźmierczak Maria, Błażek Magdalena, Lewandowska-Walter Aleksandra [i in.]: Realizowanie roli rodzicielskiej przez ojca w kontekście jego aktywności zawodowej na tle dynamiki zmian w rodzinie, w: Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / Janicka Iwona, Znajmiecka-Sikora Marta (red.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7969-295-8, ss. 87-104
Kaźmierczak Maria, Budnik-Przybylska Dagmara: Sport jako wyznacznik jakości funkcjonowania współczesnej młodzieży. Efekt płci rodzica i dziecka, w: Rodzina na początku III tysiąclecia: obraz przeszłości i teraźniejszości / Marzec Helena, Wiśniewski Czesław (red.), vol. 1, 2009, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, ISBN 978-83-89935-73-1, ss. 269-279
Kiełbratowska Bogumiła, Kaźmierczak Maria, Błażek Magdalena [i in.]: Karmienie piersią bliźniąt jako ważny element opieki nad noworodkami w oddziale szpitalnym i w domu, w: Rozwój bliźniąt w ciągu życia : aspekty biopsychologiczne / Rostowska Teresa, Pastwa-Wojciechowska Beata (red.), 2010, ISBN 978-83-7587-489-1, ss. 205-214
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.