Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [14]
Jaszczewska Magdalena: Odzwierciedlenie świąt maryjnych w polskich przysłowiach kalendarzowych, w: Świat Słowian w języku i kulturze, 15, Wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich / Dziadosz Dorota, Krzanowska Agnieszka (red.), 2016, Volumina.pl Daniel Krzanowski, ISBN 978-83-7867-711-6, ss. 275-284
Jaszczewska Magdalena: Święci Marek i Wojciech w tradycji i paremiach polskich, w: Język, wielokulturowość, tożsamość / Pająkowska-Kensik Maria, Paluszak-Bronka Anna, Kołatka Krzysztof (red.), Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, nr 23, 2013, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60775-38-7, ss. 195-202
Artykuły z czasopism [4]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.