Switch on EDIT for your profile

Publications

Authored books
Chapters from monography [14]
Jaszczewska Magdalena: Odzwierciedlenie świąt maryjnych w polskich przysłowiach kalendarzowych, in: Świat Słowian w języku i kulturze, 15, Wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich / Dziadosz Dorota, Krzanowska Agnieszka (eds.), 2016, Volumina.pl Daniel Krzanowski, ISBN 978-83-7867-711-6, pp. 275-284
Jaszczewska Magdalena: Święci Marek i Wojciech w tradycji i paremiach polskich, in: Język, wielokulturowość, tożsamość / Pająkowska-Kensik Maria, Paluszak-Bronka Anna, Kołatka Krzysztof (eds.), Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, no. 23, 2013, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60775-38-7, pp. 195-202
Papers from journals [4]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.