Switch on EDIT for your profile

Publications

Authored books [4]
Chapters from monography [74]
Gajda Agnieszka: Europejska inicjatywa obywatelska "Right2Water" jako instrument wpływania społeczności europejskiej na kształtowanie katalogu praw człowieka, in: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki : księga jubileuszowa dedykowana profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej / Grzesik-Kulesza Małgorzata, Pastuszko Grzegorz (eds.), 2017, ISBN 978-83-7996-432-1, pp. 210-223
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.