Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Jacek Wojsław
adiunkt
Zakład Antropologii Obrazu
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
email:
Telefon: +48 58 523 44 36
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [14]
Czechowska-Derkacz Beata, Chomik Dominik, Wojsław Jacek: Etyka słowa w życiu publicznym. Stare problemy i nowe sytuacje, w: Media, business, culture, vol. 1, The media in the process of change - ethics and communication / Czechowska-Derkacz Beata, Chomik Dominik, Wojsław Jacek (red.), Media, Business, Culture , 2018, ISBN 978-83-7865-774-3, ss. 11-20
Wojsław Jacek: Kulminacja kultu Bolesława Bieruta - kampania propagandowa towarzysząca 60. rocznicy jego urodzin (18 kwietnia 1952), w: Maski dziennikarstwa: księga poświęcona prof. dr hab. Wiktorowi Peplińskiemu / Kalinowska-Żeleźnik Anna, Lusińska Anna, Maćkiewicz Jolanta (red.), 2012, Wydawnictwo "Bernardinum", ISBN 978-83-7823-099-1, ss. 307-330
Wojsław Jacek: Rysowanie obrazu "propagandy sukcesu" w "Głosie Wybrzeża" w przededniu sierpniowego przełomu (do 14 sierpnia 1980 r.) w świetle wybranych zaleceń cenzorskich GUKPPiW i instrukcji Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR, w: Cenzura w PRL : analiza zjawiska / Romek Zbigniew, Kamińska-Chełminiak Kamila (red.), 2017, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-7545-808-5, ss. 187-210
Wojsław Jacek: Strategie propagandowe w latach apogeum stalinizmu na przykladzie wyborów do Sejmu z 26 października 1952 r. : język tekstu i obrazu, w: Wybory i referenda w PRL / Ligarski Sebastian, Siedziako Michał (red.), Struktury i Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nr 6, 2014, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, ISBN 978-83-61336-26-6, ss. 455-488
Artykuły z czasopism [8]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.