Switch on EDIT for your profile
.png
Jacek Wojsław,
Division of the Anthropology of Visual Representation
Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Email:
Phone: +48 58 523 44 36

Publications

Authored books
Edited books [2]
Chapters from monography [14]
Czechowska-Derkacz Beata, Chomik Dominik, Wojsław Jacek: Etyka słowa w życiu publicznym. Stare problemy i nowe sytuacje, in: Media, business, culture, vol. 1, The media in the process of change - ethics and communication / Czechowska-Derkacz Beata, Chomik Dominik, Wojsław Jacek (eds.), Media, Business, Culture , 2018, ISBN 978-83-7865-774-3, pp. 11-20
Wojsław Jacek: Kulminacja kultu Bolesława Bieruta - kampania propagandowa towarzysząca 60. rocznicy jego urodzin (18 kwietnia 1952), in: Maski dziennikarstwa: księga poświęcona prof. dr hab. Wiktorowi Peplińskiemu / Kalinowska-Żeleźnik Anna, Lusińska Anna, Maćkiewicz Jolanta (eds.), 2012, Wydawnictwo "Bernardinum", ISBN 978-83-7823-099-1, pp. 307-330
Wojsław Jacek: Rysowanie obrazu "propagandy sukcesu" w "Głosie Wybrzeża" w przededniu sierpniowego przełomu (do 14 sierpnia 1980 r.) w świetle wybranych zaleceń cenzorskich GUKPPiW i instrukcji Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR, in: Cenzura w PRL : analiza zjawiska / Romek Zbigniew, Kamińska-Chełminiak Kamila (eds.), 2017, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-7545-808-5, pp. 187-210
Wojsław Jacek: Strategie propagandowe w latach apogeum stalinizmu na przykladzie wyborów do Sejmu z 26 października 1952 r. : język tekstu i obrazu, in: Wybory i referenda w PRL / Ligarski Sebastian, Siedziako Michał (eds.), Struktury i Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no. 6, 2014, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, ISBN 978-83-61336-26-6, pp. 455-488
Papers from journals [8]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.