Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Marcin Kaleciński
profesor nadzwyczajny
Instytut Historii Sztuki
Wydział Historyczny
Telefon: +48 58 523 37 53
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane [3]
Rozdziały z monografii [12]
Kaleciński Marcin: Relacje artystyczne Italii i Gdańska w dobie nowożytnej, w: Relacje artystyczne i kulturalne między Italią a Polską w epoce nowożytnej : studia z historii sztuki i kultury / Boesten-Stengel Albert, Cendrowski Sławomir (red.), 2016, Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama SASU, ISBN 978-83-7181-950-6, ss. 25-48
Artykuły z czasopism [3]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.