Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Amadeusz Krause
profesor zwyczajny
Zakład Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
email:
Telefon: +48 58 523 42 62
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [7]
Krause Amadeusz: Ku "nowej" pedagogice (specjalnej), w: Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / Żółkowska Teresa, Ramik-Mażewska Irena (red.), Pedagogika Specjalna Koncepcje i Rzeczywistość, nr 4, 2009, Uniwersytet Szczeciński. Katedra Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-751812-9-6, ss. 37-47
Krause Amadeusz: Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością - wyjściowe tezy dyskursu, w: Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 8, 2009, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-89163-57-8, ss. 13-18
Artykuły z czasopism [16]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.