Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Wojciech Bęben
profesor zwyczajny
Instytut Archeologii i Etnologii
Wydział Historyczny
Telefon: +48 58 523 37 24
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [4]
Rozdziały z monografii [8]
Bęben Wojciech, Niedałtowski Krzysztof, Prądzyńska Ewa [i in.]: Co czyni przedmiot sztuką, czyli o "rzeźbie" afrykańskiej : dyskusja, w: Afryka : fragment po fragmencie : materiały z debat: VII Festiwalu Kultur Świata "Okno na Świat" - "Spotkania ze Światem", VI Bałtyckich Spotkań Ilustratorów, 2012, Nadbałtyckie Centrum Kultury, ISBN 978-83-931394-7-7, ss. 139-158
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.