Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Tomasz Bieliński
adiunkt
Instytut Handlu Zagranicznego
Wydział Ekonomiczny
email:
Telefon: +48 58 523 12 73
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [7]
Bieliński Tomasz: Development of Chinese mobile phone game market as an export opportunity for CEE mobile game producers, w: China - Central and Eastern Europe cross-cultural dialogue : society, business and education in transition / Wardęga Joanna (red.), Chińskie Drogi, 2016, Jagiellonian University Press, ISBN 978-83-233-4111-6, ss. 303-314
Bieliński Tomasz: Innowacje przedsiębiorstw na świecie w okresie kryzysu, w: Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Ogólnopolska konferencja naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka, nr 1, 2010, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-138-9, ss. 169-178
Artykuły z czasopism [25]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.