Switch on EDIT for your profile
.png
Henryk Machajewski,
Instytut Archeologii i Etnologii
Faculty of History
Email:
Phone: +48 58 523 37 40

Publications

Authored books [4]
Edited books [2]
Domaradzka Sylwia, Józwiak Bartosz, Machajewski Henryk, Waluś Adam (eds.): Wielokulturowe stanowisko 1 w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A2, odcinek mazowiecki, Światowit. Supplement Series M, Via Archaeologica Massoviensis, no. 1, 2016, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-61376-70-5, 490 p.
Chapters from monography [23]
Jurkiewicz Beata, Machajewski Henryk: Osada z okresu przedrzymskiego, in: Osada wielokulturowa w Łękach Górnych, gmina Krzyżanów, województwo łódzkie / Czerniak Lech, Gąssowski Jerzy (eds.), Via Archaeologica Pultuskiensis, no. 2, 2008, Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, ISBN 978-83-925423-8-6, pp. 61-175
Machajewski Henryk: Archeologia o Wielkopolsce u schyłku starożytności - osiągnięcia i porażki, in: Archeologia wobec wyzwań współczesności : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Prace Komisji Archeologicznej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, no. 27, 2010, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [etc.], ISBN 978-83-7654-005-4, pp. 33-45
Machajewski Henryk, Rozen Jacek: Osada kultury jastorfskiej oraz cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego, in: Wielokulturowe stanowisko 1 w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A2, odcinek mazowiecki / Domaradzka Sylwia [et al.] (eds.), Światowit. Supplement Series M, Via Archaeologica Massoviensis, no. 1, 2016, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-61376-70-5, pp. 45-206
Machajewski Henryk: Osada ludności kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu rzymskiego oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, in: Wielokulturowe stanowisko 1 w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A2, odcinek mazowiecki / Domaradzka Sylwia [et al.] (eds.), Światowit. Supplement Series M, Via Archaeologica Massoviensis, no. 1, 2016, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-61376-70-5, pp. 207-350
Machajewski Henryk: Pradolina środkowej Parsęty u schyłku starożytności i na początku wczesnego średniowiecza (II/III w. - VII/VIII w. n.e.), in: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / Fudziński Mirosław, Świętosławski Witold, Chudziak Wojciech (eds.), 2017, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ISBN 978-83-85824-76-3, pp. 273-292
Machajewski Henryk: Südzone des Ostseebeckens und der Elbekulturkreis in der späten römischen Kaiserzeit und in der frühen Stufe der Völkerwanderungszeit, in: The turbulent epoch : new materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. 2, Monumenta Studia Gothica, no. 5, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-227-2970-0, pp. 131-159
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.