Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Christofer Herrmann
profesor nadzwyczajny
Instytut Historii Sztuki
Wydział Historyczny

Publikacje

Książki autorskie [2]
Książki redagowane [4]
Ratilainen Tanja, Bernotas Rivo, Herrmann Christofer (red.): Fresh approaches to brick production and use in the Middle Ages : proceedings of the session 'Utilization of brick in the Medieval period - production, construction, destruction', held at the European Association of Archaeologists (EAA) Meeting, 29 August to 1 September 2012 in Helsinki, Finland, BAR International Series, nr 2611, 2014, Archaeopress, ISBN 978-1-4073-1242-2, 106 s.
Rozdziały z monografii [22]
Biermann Felix, Herrmann Christofer, Koperkiewicz Arkadiusz: Alt Wartenburg / Barczewko na Warmii. Początki miasta średniowiecznego i jego fortyfikacje, w: Grodziska Warmii i Mazur, 2, Nowe badania i interpretacje / Kobyliński Zbigniew (red.), Archaeologica Hereditas, nr 7, 2016, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Fundacja Res Publica Multiethnica, ISBN 978-83-946496-1-6, ss. 49-70
Biermann Felix, Herrmann Christofer, Koperkiewicz Arkadiusz: Alt-Wartenburg im Kontext der spätmittelalterlichen Stadtgründungen im Ermland, w: Kulturelle Vernetzung in Europa: das Magdeburger Recht und seine Städte: wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung "Faszination Stadt" / Köster Gabriele, Link Christina, Lück Heiner (red.), 2018, Sandstein Verlag, ISBN 978-3-95498-452-7, ss. 403-421
Herrmann Christofer: Die Klöster der Zisterzienser und der Bettelorden als Pioniere des Backsteinbaus in Polen, w: Backsteinbaukunst : zur Denkmalkultur des Ostseeraums, Bd. 4, Beiträge zur Tagung vom 1. und 2. September 2011 Backsteinfunde der Archäologie ; Beiträge zur Tagung vom 6. und 7. September 2012 Klosterformat und Klöster, 2014, ISBN 978-3-86795-093-0, ss. 134-145
Herrmann Christofer: Die pomesanische Kapitelsburg und der Dom in Marienwerder, w: Burg und Kirche: Herrschaftsbau im Spannungsfeld zwischen Politik und Religion, Kolloquium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereinigung Würzburg 2011 / Zeune Joachim (red.), Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung. Reihe B, Schriften, nr 13, 2013, Deutsche Burgenvereinigung, ISBN 978-3-927558-36-6, ss. 231-242
Herrmann Christofer: Frühe Backsteinkirchen der Zisterzienser zwischen Italien und der Ostsee, w: Die maritime Stadt - Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart = Miasto nad morzem - miasta portowe nad Bałtykiem od średniowiecza do współczesności: Beiträge der 21. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Gdańsk 18-21 September 2013 = Materiały 21 Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków w Gdańsku 18-21 września 2013 / Torbus Tomasz, Wojtczak Katarzyna (red.), Das Gemeinsame Kulturerbe = Wspólne Dziedzictwo, nr 10, 2017, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-65630-50-6, ss. 39-58
Herrmann Christofer: Kloster - Burg - Residenz. Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg im Kontext der Burgenarchitektur des Deutschen Ordens in Preussen, w: Ritter, Verwalter und Repräsentanten - Priester und Seelsorger : Burgen, Residenzen und Kirchen des Deutschen Ordens / Flachenecker Helmut (red.), Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, nr 79, 2016, VDG, ISBN 978-3-89739-875-7, ss. 31-57
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.