Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Małgorzata Czaja
starszy wykładowca
Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki
Wydział Chemii
email:
Telefon: +48 58 523 51 99
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [10]
Czaja Małgorzata, Kwiatkowski Marek: Interdyscyplinarne podejście do nauczania chemii studentów geologii w Uniwersytecie Gdańskim, w: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie : 2. část: přehledové studie a krátké informace : sborník přednášek 19. Mezinárodní konference o výuce chemie, 2009, University of Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-839-0, ss. 451-455
Karawajczyk Bożena, Czaja Małgorzata, Kwiatkowski Marek: "Chemistry, Key Stage 4", multimedialny, interaktywny kurs chemii dla uczniów szkół gimnazjalnych na portalu edukacyjnym "yTeach.com", w: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie : 2. část: přehledové studie a krátké informace : sborník přednášek 19. Mezinárodní konference o výuce chemie, 2009, University of Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-839-0, ss. 353-358
Artykuły z czasopism [10]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.