Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska
profesor nadzwyczajny
Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
Wydział Prawa i Administracji
email:
Telefon: +48 58 523 28 18
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane [3]
Rozdziały z monografii [32]
Kruczalak-Jankowska Joanna: Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych a system wczesnego ostrzegania w projekcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE, w: Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika: wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym / Gil Izabella, Góra-Błaszczykowska Agnieszka, Flaga-Gieruszyńska Kinga (red.), 2018, Currenda, ISBN 978-83-65966-07-0, ss. 57-69
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.