Switch on EDIT for your profile
.png
Joanna Kruczalak-Jankowska,
Department of Commercial and Private International Law
Faculty of Law and Administration
Email:
Phone: +48 58 523 28 18

Publications

Authored books
Edited books [3]
Chapters from monography [32]
Kruczalak-Jankowska Joanna: Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych a system wczesnego ostrzegania w projekcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE, in: Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika: wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym / Gil Izabella, Góra-Błaszczykowska Agnieszka, Flaga-Gieruszyńska Kinga (eds.), 2018, Currenda, ISBN 978-83-65966-07-0, pp. 57-69
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.