Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Artykuły z czasopism [5]
materiał niepublikowany - referat wygłoszony [2]
Figaj Donata, Przepióra Tomasz, Fikowicz-Krośko Jakub, Czajkowski Robert, Skórko-Glonek Joanna: The role of the cytoplasmic protein quality control system in the virulence of Dickeya solani, an important potato pathogen, 2017, VII International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology 2017, referat wygłoszony
Przepióra Tomasz, Figaj Donata, Fikowicz-Krośko Jakub, Czajkowski Robert, Bukrejewska Małgorzata, Sieradzka Małgorzata, Skórko-Glonek Joanna: Wpływ białka DsbA na przetrwanie warunków stresowych i wirulencję Dickeya solani, ważnego patogenu ziemniaka, 2018, II Konferencja Naukowa Doktorantów Nauk Przyrodniczych 2018, referat wygłoszony
materiał niepublikowany - poster [2]
Figaj Donata, Radzińska Marta, Przepióra Tomasz, Czajkowski Robert, Fikowicz-Krośko Jakub, Skórko-Glonek Joanna: Role of ClpP and Lon proteases in virulence of pectinolytic bacteria D. solani, 2018, 4th Microbial Stress Meeting "From Systems to Molecules and Back" 2018, poster
Przepióra Tomasz, Figaj Donata, Fikowicz-Krośko Jakub, Czajkowski Robert, Skórko-Glonek Joanna: Involvement of the HtrA family members, DegP and DegS, in virulence of the potato pathogen Dickeya solani, 2018, 4th Congress of Baltic Microbiologists 2018, poster
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.