Switch on EDIT for your profile

Publications

Authored books [11]
Edited books
Chapters from monography [111]
Glejt Paulina, Uziębło Piotr: Kilka uwag o "nowych" instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym, in: Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi / Balicki Ryszard, Jabłoński Mariusz (eds.), E-Monografie, no. 114, 2018, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, ISBN 978-83-66066-00-7, pp. 393-403
Rytel-Warzocha Anna, Uziębło Piotr: Aktualne tendencje związane ze wzmocnieniem partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym, in: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka (eds.), 2013, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Toruński "Dom Organizatora", ISBN 978-83-7285-703-3, pp. 147-197
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.