Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Piotr Uziębło
profesor nadzwyczajny
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Wydział Prawa i Administracji
Telefon: +48 58 523 28 36
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [11]
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [126]
Glejt Paulina, Uziębło Piotr: Kilka uwag o "nowych" instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym, w: Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi / Balicki Ryszard, Jabłoński Mariusz (red.), E-Monografie, nr 114, 2018, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, ISBN 978-83-66066-00-7, ss. 393-403
Rytel-Warzocha Anna, Uziębło Piotr: Aktualne tendencje związane ze wzmocnieniem partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym, w: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka (red.), 2013, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Toruński "Dom Organizatora", ISBN 978-83-7285-703-3, ss. 147-197
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.