Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Ewa Pomirska
adiunkt
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Filologiczny
email:
Telefon: +48 58 523 22 07
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [11]
Graczyk Ewa, Graban-Pomirska Monika , Horodecka Magdalena [i in.]: Wprowadzenie, w: Białe maski / szare twarze : ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej / Graczyk Ewa [i in.] (red.), Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, nr 5, 2015, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", ISBN 978-83-242-2695-5, ss. 7-13
Artykuły z czasopism [4]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.