Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Karol Karasiewicz
adiunkt
Zakład Psychometrii i Statystyki
Instytut Psychologii
email:
Telefon: +48 58 523 43 22
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [9]
Karasiewicz Karol, Lewandowska-Walter Aleksandra, Godlewska-Werner Dorota [i in.]: Równowaga praca-dom według Polaków : prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB, w: Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości : perspektywa psychologiczna, 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, ISBN 978-83-7780-539-8, ss. 38-63
Kaźmierczak Maria, Błażek Magdalena, Lewandowska-Walter Aleksandra [i in.]: Realizowanie roli rodzicielskiej przez ojca w kontekście jego aktywności zawodowej na tle dynamiki zmian w rodzinie, w: Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / Janicka Iwona, Znajmiecka-Sikora Marta (red.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7969-295-8, ss. 87-104
Makarowski Ryszard, Karasiewicz Karol, Guzińska Katarzyna [i in.]: O potrzebie głębszych analiz statystycznych w naukach społecznych, w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania / Plopa Mieczysław (red.), vol. 3, 2009, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej : Oficyna Wydawnicza "Impuls", ISBN 978-83-89113-33-3, ss. 47-57
Artykuły z czasopism [24]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.