Switch on EDIT for your profile
.png
Karol Karasiewicz,
Division of Psychometrics and Statistics
Institute of Psychology
Email:
Phone: +48 58 523 43 22

Publications

Authored books
Chapters from monography [9]
Karasiewicz Karol, Lewandowska-Walter Aleksandra, Godlewska-Werner Dorota [et al.]: Równowaga praca-dom według Polaków : prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB, in: Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości : perspektywa psychologiczna, 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, ISBN 978-83-7780-539-8, pp. 38-63
Kaźmierczak Maria, Błażek Magdalena, Lewandowska-Walter Aleksandra [et al.]: Realizowanie roli rodzicielskiej przez ojca w kontekście jego aktywności zawodowej na tle dynamiki zmian w rodzinie, in: Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / Janicka Iwona, Znajmiecka-Sikora Marta (eds.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7969-295-8, pp. 87-104
Makarowski Ryszard, Karasiewicz Karol, Guzińska Katarzyna [et al.]: O potrzebie głębszych analiz statystycznych w naukach społecznych, in: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania / Plopa Mieczysław (eds.), vol. 3, 2009, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej : Oficyna Wydawnicza "Impuls", ISBN 978-83-89113-33-3, pp. 47-57
Papers from journals [24]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.