Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski
wykładowca współpracujący
Katedra Prawa Administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane [4]
Rozdziały z monografii [6]
Bojar-Fijałkowski Tomasz: Environmental management as a factor of innovation and competitiveness - legal and a economical aspects, w: Contemporary issues in economy : international conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland / Balcerzak Adam P. , Boehlke Jerzy, Rogalska Elżbieta (red.), 2009, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-62049-00-4, ss. 48-49
Bojar-Fijałkowski Tomasz, Plopa Wojciech: Zrównoważony rozwój - filozofia, która stała się prawem, w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania / Plopa Mieczysław (red.), vol. 3, 2009, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej : Oficyna Wydawnicza "Impuls", ISBN 978-83-89113-33-3, ss. 81-94
Ciechanowicz-McLean Janina, Bojar-Fijałkowski Tomasz: Obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim na przykładzie Doliny Rospudy, w: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2662, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-1831-8, ss. 130-145
Artykuły z czasopism
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.