Switch on EDIT for your profile

Publications

Edited books [4]
Chapters from monography [6]
Bojar-Fijałkowski Tomasz: Environmental management as a factor of innovation and competitiveness - legal and a economical aspects, in: Contemporary issues in economy : international conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland / Balcerzak Adam P. , Boehlke Jerzy, Rogalska Elżbieta (eds.), 2009, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-62049-00-4, pp. 48-49
Bojar-Fijałkowski Tomasz, Plopa Wojciech: Zrównoważony rozwój - filozofia, która stała się prawem, in: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania / Plopa Mieczysław (eds.), vol. 3, 2009, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej : Oficyna Wydawnicza "Impuls", ISBN 978-83-89113-33-3, pp. 81-94
Ciechanowicz-McLean Janina, Bojar-Fijałkowski Tomasz: Obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim na przykładzie Doliny Rospudy, in: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, no. 2662, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-1831-8, pp. 130-145
Papers from journals
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.