Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [5]
Prusinowska Magdalena: Edukacja międzykulturowa wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej, w: Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową : dylematy i konteksty tożsamościowe / Kossak-Główczewski Kazimierz, Kożyczkowska Adela (red.), 2015, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-85-7587-682-6, ss. 425-440
Artykuły z czasopism [5]
Materiały konferencyjne
Zielińska Małgorzata, Kowzan Piotr, Prusinowska Magdalena: Tworzenie gier dla pracy pedagogicznej - edukacyjne badania w działaniu, w: Echa ideatorium: z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium" na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego / Mytnik-Ejsmont Joanna, Glac Wojciech, Majcher Iwona (red.), 2015, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-360-8, ss. 217-237
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.