Switch on EDIT for your profile
.png
Krzysztof Jakubiak,
Division of the History of Science and Education
Institute of Education
Email:
Phone: +48 58 523 42 65

Publications

Edited books [5]
Grzybowski Romuald, Jakubiak Krzysztof, Brodnicki Mariusz, Maliszewski Tomasz (eds.): Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku - ciągłość i zmiana : zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin, Szkoła, Państwo, Społeczeństwo, no. 6, 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8019-199-0, 638 p.
Chapters from monography [39]
Jakubiak Krzysztof: Badania nad wychowaniem i nauczaniem w rodzinach polskich w XIX i początkach XX wieku, in: Badania w historii oświaty i wychowania: historia oświaty i wychowania w życiu badacza: księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Józefa Żerko / Grzybowski Romuald, Jakubiak Krzysztof, Tłokiński Waldemar (eds.), 2012, Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, ISBN 978-83-61079-18-7, pp. 115-122
Jakubiak Krzysztof: Badania nad wychowaniem i nauczaniem w rodzinach polskich w XIX i początkach XX wieku oraz ich wyniki, in: Filozofia życia: w poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra: księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Rosy w 70. rocznicę urodzin / Jarmoch Edward, Kunikowski Jerzy (eds.), vol. 1, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, ISBN 978-83-7051-632-1, pp. 351-358
Jakubiak Krzysztof: Ideał wychowania narodowego w myśli filozoficzno-pedagogicznej polskiego romantyzmu, in: Pamięć wieków kształtuje potomność : księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, 2010, Wydaw. WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", ISBN 978-83-7614-049-0, pp. 489-494
Jakubiak Krzysztof, Nawrot-Borowska Monika: Idee i postulaty wychowania rodzinnego oraz edukacji domowej w świetle polskiego piśmiennictwa pedagogicznego od końca XVIII do początku XX wieku, in: Myśl o wychowaniu: teorie i zastosowania edukacyjne / Dubiel Jolanta (eds.), Kultura, Przemiany, Edukacja, no. 6, 2018, ISBN 978-83-7996-672-1, pp. 22-45, DOI:10.15584/kpe.2018.6.3
Jakubiak Krzysztof: Idee wychowania gospodarczego społeczeństwa w polskiej myśli społeczno-pedagogicznej I Rzeczypospolitej i w dobie zaborów, in: Virtuti et ingenio: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi / Banach Andrzej K. (eds.), 2013, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", ISBN 978-83-62261-61-1, pp. 165-172
Jakubiak Krzysztof, Nawrot-Borowska Monika: Oczami dziecka. Obrazy dzieciństwa czasu I i II wojny światowej w świetle prac Józefa Ciembroniewicza i Ludwika Bandury, in: Wzrastać w cieniu historii : dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989) / Gorloff Elżbieta (eds.), Szkoła, Państwo, Społeczeństwo, no. 7, 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8019-332-1, pp. 13-35
Jakubiak Krzysztof: Od poradników wychowawczych do pedagogiki rodziny na przełomie XIX i XX wieku oraz w II Rzeczypospolitej, in: Z badań nad dziejami oświaty i polskiego życia narodowego na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX i XX wieku : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Jerzemu Szewsowi z okazji jubileuszu 85. rocznicy urodzin, 2010, Instytut Kaszubski, ISBN 978-83-89079-80-0, pp. 72-80
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.