Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Elżbieta Adamowicz
starszy wykładowca
Katedra Ekonomiki Transportu
Wydział Ekonomiczny
email:
Telefon: +48 58 523 12 39
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Aktywność

Adamowicz Elżbieta
2017 - 2017
Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma
Adamowicz Elżbieta: Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma, Członek Komitetu Redakcyjnego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka , ISSN 0208-4821, (B 8 pkt), 2017 - 2017
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.