Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Agnieszka Szpitter
profesor nadzwyczajny
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
Instytut Organizacji i Zarządzania
email:
Telefon: +48 58 523 14 42
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [7]
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [25]
Karpacz Jarosław, Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka [i in.]: Innowacje materialnym wyrazem wykorzystania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Case study, w: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego : praca zbiorowa, Prace Naukowe - Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie, 2011, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISBN 978-83-60904-13-8, ss. 345-363
Nogalski Bogdan, Niewiadomski Przemysław, Szpitter Agnieszka: Bariery umiędzynaradawiania działalności zaopatrzeniowej w opinii polskich wytwórców - rekomendacje w kierunku elastycznej organizacji, w: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / Sopińska Agnieszka, Wachowiak Piotr (red.), 2017, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-8030-150-4, ss. 289-307
Nogalski Bogdan, Niewiadomski Przemysław, Szpitter Agnieszka: Determinants of choice of the Polish manufacturer in the light of the foreign partners' assessment, w: Risks and opportunities - in search of equilibrium / Buła Piotr (red.), 2016, International Management Foundation : Cracow University of Economics, ISBN 978-83-937642-6-6, ss. 89-103
Nogalski Bogdan, Niewiadomski Przemysław, Szpitter Agnieszka: Flexibility of the manufacturing plant's functioning as a manifestation of its strategic business relations on international markets : case study, w: Management science during destabilization : global perspective, vol. 6 / Chachibaia Tengiz, Łyszczarz Halina, Żak Agnieszka (red.), 2015, International Management Fundation : Cracow University of Economics, ISBN 978-83-937642-4-2, ss. 83-101
Nogalski Bogdan*, Niewiadomski Przemysław, Szpitter Agnieszka: Koncepcja metody pomiaru konkurencyjności portfela produktowego elastycznej organizacji, w: Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Jana Lichtarskiego / Osbert-Pociecha Grażyna, Nowosielski Stanisław (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 978-83-7695-578-0, ss. 174-189
Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka: Konceptualizacja procesu podejmowania decyzji w realizacji projektów inwestycyjnych wspieranych aplikacjami IT, w: Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku : monografia dla uczczenia jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika / Jakubiec Marcin, Barcik Agnieszka (red.), 2018, ISBN 978-83-65182-85-2, ss. 162-180
Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka: Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową, w: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, 2012, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 978-83-62511-61-7, ss. 225-235
Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka, Jabłoński Marek: Perspektywa wartości sieciowego charakteru modelu biznesu jako punkt wyjścia do kształtowania elastycznych modeli biznesu w sektorze energetycznym, w: Kompetencje - modele biznesu - strategie : praca zbiorowa / Rokita Jerzy (red.), 2016, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, ISBN 978-83-60953-92-1, ss. 60-78
Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka, Niewiadomski Przemysław: Problematyka badań w postępowaniach habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu podejmowana w latach 2007-2016, w: Nauki ekonomiczne w XXI wieku: dylematy wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Zając Czesław (red.), 2017, ISBN 978-83-7695-665-7, ss. 225-240
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.