Switch on EDIT for your profile
.png
Agnieszka Szpitter,
Division of Enterprise Management
Institute of Organization and Management
Email:
Phone: +48 58 523 14 42

Publications

Authored books [7]
Edited books
Chapters from monography [25]
Karpacz Jarosław, Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka [et al.]: Innowacje materialnym wyrazem wykorzystania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Case study, in: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego : praca zbiorowa, Prace Naukowe - Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie, 2011, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISBN 978-83-60904-13-8, pp. 345-363
Nogalski Bogdan, Niewiadomski Przemysław, Szpitter Agnieszka: Bariery umiędzynaradawiania działalności zaopatrzeniowej w opinii polskich wytwórców - rekomendacje w kierunku elastycznej organizacji, in: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / Sopińska Agnieszka, Wachowiak Piotr (eds.), 2017, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN 978-83-8030-150-4, pp. 289-307
Nogalski Bogdan, Niewiadomski Przemysław, Szpitter Agnieszka: Determinants of choice of the Polish manufacturer in the light of the foreign partners' assessment, in: Risks and opportunities - in search of equilibrium / Buła Piotr (eds.), 2016, International Management Foundation : Cracow University of Economics, ISBN 978-83-937642-6-6, pp. 89-103
Nogalski Bogdan, Niewiadomski Przemysław, Szpitter Agnieszka: Flexibility of the manufacturing plant's functioning as a manifestation of its strategic business relations on international markets : case study, in: Management science during destabilization : global perspective, vol. 6 / Chachibaia Tengiz, Łyszczarz Halina, Żak Agnieszka (eds.), 2015, International Management Fundation : Cracow University of Economics, ISBN 978-83-937642-4-2, pp. 83-101
Nogalski Bogdan*, Niewiadomski Przemysław, Szpitter Agnieszka: Koncepcja metody pomiaru konkurencyjności portfela produktowego elastycznej organizacji, in: Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Jana Lichtarskiego / Osbert-Pociecha Grażyna, Nowosielski Stanisław (eds.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 978-83-7695-578-0, pp. 174-189
Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka: Konceptualizacja procesu podejmowania decyzji w realizacji projektów inwestycyjnych wspieranych aplikacjami IT, in: Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku : monografia dla uczczenia jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika / Jakubiec Marcin, Barcik Agnieszka (eds.), 2018, ISBN 978-83-65182-85-2, pp. 162-180
Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka: Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową, in: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, 2012, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 978-83-62511-61-7, pp. 225-235
Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka, Jabłoński Marek: Perspektywa wartości sieciowego charakteru modelu biznesu jako punkt wyjścia do kształtowania elastycznych modeli biznesu w sektorze energetycznym, in: Kompetencje - modele biznesu - strategie : praca zbiorowa / Rokita Jerzy (eds.), 2016, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, ISBN 978-83-60953-92-1, pp. 60-78
Nogalski Bogdan, Szpitter Agnieszka, Niewiadomski Przemysław: Problematyka badań w postępowaniach habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu podejmowana w latach 2007-2016, in: Nauki ekonomiczne w XXI wieku: dylematy wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Zając Czesław (eds.), 2017, ISBN 978-83-7695-665-7, pp. 225-240
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.