Switch on EDIT for your profile
.png
Alicja Antonowicz,
Small Business Unit
Department of Business Economics
Email:
Phone: +48 58 523 11 07

Publications

Authored books [6]
Edited books [5]
Antonowicz Alicja (eds.): Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem : II ogólnopolska konferencja naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka, 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-155-6, 318 p.
Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł (eds.): Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych : II ogólnopolska konferencja naukowa "Współczesne dylematy funkcjowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka", 2011, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-160-0, 315 p.
Antonowicz Alicja (eds.): Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Ogólnopolska konferencja naukowa "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka", no. 2/2010, 2010, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-133-4, 476 p.
Chapters from monography [18]
Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł, Czubasiewicz Halina: Dysonans relacyjny pomiędzy oczekiwaniami pracodawców i pracowników versus zarządzanie rozwojem współczesnych organizacji, in: Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój przedsiębiorstwa: wybrane uwarunkowania / Antonowicz Paweł, Czubasiewicz Halina, Antonowicz Alicja (eds.), 2019, ISBN 978-83-7865-838-2, pp. 7-24
Antonowicz Alicja: Franchise units and company-owned outlets within the activity of the franchise networks, in: Contemporary issues in economy : international conference, 20-21 November 2009, Toruń, Poland / Balcerzak Adam P. , Boehlke Jerzy, Rogalska Elżbieta (eds.), 2009, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-62049-00-4, pp. 32-33
Antonowicz Alicja: Franchising w polskiej gospodarce - stopień nasycenia i perspektywy rozwoju, in: Współczesne modele biznesu - diagnoza i perspektywy : II ogólnopolska konferencja naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka / Antonowicz Paweł (eds.), 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-150-1, pp. 93-102
Antonowicz Alicja: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu franchisingu, in: Procesy globalizacji internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy : praca zbiorowa, t. 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, ISBN 978-83-7246-507-8, pp. 495-506
Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł: Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia bliższego w projektach inwestycyjnych : ocena szans powodzenia projektu z mikroperspektywy, in: Zarządzanie projektami : wybrane aspekty / Sadkowska Joanna, Chmielewski Mariusz (eds.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-220-5, pp. 51-76
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.