Switch on EDIT for your profile

Publications

Authored books
Chapters from monography [3]
Szerle Marcin: Informacja o polskich posiłkach wojskowych w morskiej wyprawie króla duńskiego Swena Estrydsena na Anglię w 1069 roku w "Historia Ecclesiastica" Ordryka Witalisa, in: W epoce żaglowców : morze od antyku do XVIII wieku / Możejko Beata, Bojaruniec-Król Ewa (eds.), 2016, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-61077-57-2, pp. 29-36
Szerle Marcin: Osłabienie, epilepsja i ... kołtun : śmierć na XVIII-wiecznej wsi pomorskiej w świetle katolickich ksiąg metrykalnych, in: Z historii Pomorza i Kujaw : materiały z sekcji regionalnej XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów i Doktorantów, Toruń, 13-16 kwietnia 2011 r., 2011, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7780-074-4, pp. 67-74
Papers from journals [6]
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.